DSC_0058.JPG

MENGILHAMKAN HARAPAN
MENCIPTA KETERAMPILAN

PERKHIDMATAN YANG DI TAWARKAN

  • Membantu belia khususnya Belia NEET (Not in Employment, Education and Training) untuk Peluang Pekerjaan (Job Placement)

  • Membantu belia termasuk mereka yang tercicir akademik untuk mendapatkan Latihan Kemahiran 

  • Perkongsian Pengalaman CERITA ORANG GAGAL

  • Bimbingan Kerjaya

  • Pameran Latihan Kemahiran

  • Pembentukan Jatidiri

  • Sokongan Sosial (bekas banduan/juvana)

  • Keusahawanan Belia Berkemahiran

  • Persijilan Peningkatan Kemahiran Pekerja