top of page

Latihan

Perubahan persekitaran yang berlaku akibat fenomena Revolusi Perindustrian ke-4 (Industri 4.0) memerlukan sumber manusia berpengetahuan dan berkemahiran tinggi agar daya saing dapat diperkasakan. 

Projek Belia Mahir mewujudkan dua (2) inisiatif latihan yang fokus kepada Lepasan Sekolah dan Golongan Pekerja

01. TVET YOUTH

Terbuka kepada Lepasan Sekolah Menengah berusia 16-25 tahun. Peluang Kedua terbuka juga kepada yang tidak mempunyai pencapaian akademik yang baik atau gagal peperiksaan atau tidak menamatkan persekolahan menengah.

WhatsApp Image 2020-09-23 at 00.30.59.jpeg
MBM26613.jpg

02. PENINGKATAN KEMAHIRAN PEKERJA

 Latihan membolehkan pekerja memperoleh kemahiran baru, mengasah kemahiran yang sedia ada, melakukan yang lebih baik, meningkatkan produktiviti dan menjadi pemimpin yang lebih baik.

bottom of page