1.png
 

PROGRAM PENEMPATAN PEKERJAAN (S4Y)

Sebahagian besar aktiviti ekonomi mengalami kemerosotan dan ini memberi kesan secara langsung kepada belia. Sebagai salah satu langkah untuk membantu mempertingkatkan kapasiti belia, maka Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran (lebih dikenali sebagai PROJEK BELIA MAHIR) bekerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan (KBS) dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) menggerakkan inisiatif bantuan pekerjaan melalui program Skill For Youth (S4Y).

Pelbagai jawatan dan majikan bersedia untuk menerima bakat tempatan di kalangan golongan belia. Klik butang (button) di bawah.

BANTU BELIA. BANTU NEGARA (3).png