top of page
Search

STEM-TVET MENANGANI JURANG KEMAHIRANPendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) memainkan peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan melengkapkan individu dengan kemahiran praktikal untuk tenaga kerja.


DI Malaysia, di mana permintaan untuk profesional mahir semakin meningkat, menyepadukan pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) ke dalam program TVET boleh membawa manfaat yang besar.


Projek Belia Mahir telah mula meneroka potensi kelebihan, cabaran dan strategi untuk menyepadukan STEM dalam pendidikan TVET, dengan tumpuan pada konteks Malaysia khususnya seawal sekolah rendah.


Untuk itu, Pusat Pembangunan Belia Berkemahiran (Wilayah Utara) di bawah Projek Belia Mahir kini aktif menganjurkan latihan asas Robotik kepada pelajar sekolah rendah sekitar Kulim, Kedah.


Faedah Mengintegrasikan STEM dalam TVET antara lainnya ialah Menangani Jurang Kemahiran.


Penyepaduan mata pelajaran STEM dalam TVET membantu merapatkan jurang antara kemahiran yang dituntut oleh pasaran kerja dan kemahiran yang dimiliki oleh tenaga kerja. Program TVET tradisional sering memberi tumpuan kepada kemahiran teknikal sahaja, tetapi menggabungkan pendidikan STEM meluaskan skop pembelajaran.


Mata pelajaran STEM menyediakan asas dalam sains, teknologi, kejuruteraan, dan matematik, yang semakin mendapat permintaan dalam pelbagai industri.


Dengan menyelaraskan program TVET dengan keperluan industri, pelajar memperoleh kemahiran yang relevan dan boleh dipasarkan, meningkatkan prospek kebolehpasaran mereka.
159 views0 comments

Recent Posts

See All

留言


bottom of page