top of page
Search

TPM Mahu TVET Memajukan Melayu


Projek Belia Mahir berpeluang bertemu dengan YAB Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang juga Pengerusi Majlis TVET Negara (MTVET di Bangunan Parlimen.


Turut hadir sama ialah YB Manndzri Hj Nasib, Pengerusi RISDA yang juga Pengerusi Lembaga Penasihat Malaysia-China Institute (MCI) dan pegawai-pegawai kanan Pejabat Timbalan Perdana Menteri.


Seperti biasa perbincangan menjurus kepada perkembangan gerak kerja Malaysia-China Institute (MCI) dan Malaysia-China Youth TVET Training (MCYTT).


Namun, hari ini satu rumusan yang penting boleh dikongsikan saya kongsikan ialah bagaimana kesan TVET terhadap KESEJAHTERAAN EKONOMI TERHADAP MASYARAKAT MELAYU!


Pemimpin Melayu samada di platform politik, NGO, belia dan seumpamanya perlu pantas sedar bahawa TVET memainkan peranan penting dalam membentuk kesejahteraan ekonomi masyarakat Melayu. Dengan mendalami pelbagai aspek TVET dan impaknya kepada masyarakat, semua pemimpin Melayu perlu difahamkan kepentingan melabur dalam TVET untuk memperkasakan individu dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi.


TVET merujuk kepada pendidikan dan latihan yang bertujuan untuk melengkapkan individu dengan pengetahuan, kemahiran dan kecekapan yang diperlukan dalam pekerjaan atau perdagangan tertentu. Program TVET memberi tumpuan kepada pembelajaran secara langsung, pembangunan kemahiran praktikal, dan latihan berkaitan industri, menyediakan individu untuk pekerjaan dan kemajuan kerjaya dalam pelbagai sektor.


Dalam konteks masyarakat Melayu, TVET memainkan peranan penting dalam memupuk pembangunan ekonomi, memperkasakan individu, dan mewujudkan peluang untuk kehidupan yang mampan. Kesan TVET terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat Melayu boleh dilihat dalam pelbagai cara, daripada meningkatkan kebolehpasaran dan tahap pendapatan sehinggalah memacu keusahawanan dan inovasi.


Salah satu cara utama TVET menyumbang kepada kesejahteraan ekonomi masyarakat Melayu ialah dengan meningkatkan kebolehpasaran. Program TVET melengkapkan individu dengan kemahiran praktikal dan pengetahuan teknikal yang diperlukan untuk berjaya dalam pasaran kerja. Dengan menyediakan latihan praktikal dalam perdagangan dan pekerjaan tertentu, TVET membolehkan individu memasuki tenaga kerja dengan kemahiran dan kecekapan yang berkaitan, menjadikan mereka menarik kepada majikan dalam pelbagai industri.


Selain itu, program TVET sering direka bentuk dengan kerjasama rakan kongsi industri, memastikan kemahiran yang diajar adalah sejajar dengan keperluan pasaran buruh. Perkaitan industri ini meningkatkan kebolehpasaran graduan TVET daripada masyarakat Melayu, kerana mereka dilengkapi dengan kemahiran yang diminati oleh majikan. Akibatnya, graduan TVET lebih berkemungkinan memperoleh peluang pekerjaan dan mengakses pekerjaan bergaji tinggi, yang membawa kepada kesejahteraan ekonomi yang lebih baik untuk diri mereka dan keluarga mereka.


Di samping meningkatkan kebolehpasaran, TVET juga memainkan peranan dalam memacu keusahawanan dan inovasi dalam masyarakat Melayu. Dengan menyediakan individu dengan kemahiran teknikal dan pengetahuan yang diperlukan untuk memulakan dan mengendalikan perniagaan mereka, program TVET memperkasakan bakal usahawan untuk meneruskan usaha mereka dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi.


Kemahiran keusahawanan sering disepadukan ke dalam kurikulum TVET, membantu individu daripada masyarakat Melayu mengembangkan kepintaran perniagaan, celik kewangan, dan kemahiran pengurusan. Ini membolehkan mereka menubuhkan dan mengurus perniagaan yang berjaya, mencipta pekerjaan untuk orang lain, dan memacu inovasi dalam pelbagai sektor. Dengan memupuk minda keusahawanan dan menyediakan individu dengan alat untuk memulakan usaha mereka, program TVET memainkan peranan penting dalam menggalakkan ekonomi berdikari dan pembangunan mampan dalam masyarakat Melayu.


Tambahan pula, program TVET menawarkan peluang untuk pembelajaran berterusan dan pembangunan kemahiran, membolehkan individu daripada masyarakat Melayu terus berdaya saing dalam pasaran pekerjaan yang berkembang pesat. Pembelajaran sepanjang hayat adalah penting dalam ekonomi global hari ini, di mana kemajuan teknologi dan permintaan pasaran buruh yang berubah-ubah memerlukan individu untuk meningkatkan kemahiran dan kemahiran semula dengan kerap.


Melalui TVET, individu boleh memperoleh kemahiran baharu, mengemas kini pengetahuan mereka, dan menyesuaikan diri dengan trend baru muncul dalam industri masing-masing. Pendekatan pembelajaran berterusan ini bukan sahaja meningkatkan kebolehpasaran individu tetapi juga memupuk budaya inovasi dan penyesuaian dalam masyarakat Melayu. Dengan melabur dalam TVET dan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat, penggubal dasar dan pihak berkepentingan boleh memastikan individu daripada masyarakat Melayu kekal berdaya saing, berdaya tahan dan boleh menyesuaikan diri dalam menghadapi cabaran ekonomi.


Kesimpulannya, TVET memainkan peranan penting dalam membangunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Melayu. Dengan meningkatkan kebolehpasaran, memacu keusahawanan, dan menggalakkan pembelajaran berterusan, program TVET memperkasakan individu, mewujudkan peluang untuk mata pencarian yang mampan, dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Melabur dalam TVET bukan sahaja pelaburan dalam individu tetapi juga langkah strategik ke arah membina tenaga kerja yang mahir, berdaya tahan dan berdaya saing dalam masyarakat Melayu.
255 views0 comments

Comments


bottom of page