top of page

ELECTRIC VEHICLE (EV) TECHNICIAN TRAINING PROGRAM

Perkembangan industri kenderaan elektrik (EV) juga dilihat sebagai pemangkin utama dalam memacu industri kejuruteraan, sains dan teknologi bidang automotif.

Ia juga menyumbang kepada pembangunan kemahiran aras tinggi dan peningkatan kepada keupayaan teknologi dan kejuruteraan.

Electric Car

Peserta latihan akan memperoleh pengetahuan asas mengenai Electric Vehicle (EV). Ia seterusnya melengkapkan peserta dengan pengetahuan asas penyelenggaraan dan keselamatan mengenai Kenderaan Elektrik (EV) penumpang.


Pada akhir kursus ini, peserta akan dapat:

  1. Fahami reka bentuk asas, pemasangan komponen, sistem voltan rendah dan tinggi EV

  2. Fahami prosedur dan proses keselamatan dan penyelenggaraan EV asas.

  3. Gunakan pengetahuan dan kemahiran dalam menyelesaikan masalah, menservis, membaiki dan menyelenggara kenderaan elektrik

PENGUMPULAN MAKLUMAT BAKAT TENAGA KERJA BENGKEL AUTOMOTIF UNTUK LATIHAN PENINGKATAN KEMAHIRAN DAN PENSIJILAN SEBAGAI ELECTRIC VEHICLE (EV) TECHNICIAN

Inisiatif ini di gerakkan oleh PROJEK BELIA MAHIR (Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran) dalam membantu negara memiliki tenaga kerja kompeten sebagai EV Technician untuk keperluan industri automotif.

EV PENGUMPULAN MAKLUMAT.png
IMG-3427.jpg

Pertanyaan Untuk LATIHAN

Nyatakan pertanyaan anda tentang latihan yang kami tawarkan

Terima kasih. Kami akan hubungi anda!

bottom of page